Kopačice

Klikni na sliku za uvećanje

1 Traktorska tanjurača 1 1 Traktorska tanjurača 1
2 Traktorska tanjurača 2 2 Traktorska tanjurača 2
3 Traktorska tanjurača 3 3 Traktorska tanjurača 3
4 Traktorska tanjurača 4 4 Traktorska tanjurača 4
5 Traktorska tanjurača 5 5 Traktorska tanjurača 5
6 Traktorska tanjurača 6 6 Traktorska tanjurača 6
7 Roto brane 170 cm i 205 cm 1 7 Roto brane 170 cm i 205 cm 1
8 Roto brane 170 cm i 205 cm 2 8 Roto brane 170 cm i 205 cm 2
9 Kopačica ZAPPATOR 1 9 Kopačica ZAPPATOR 1
10 Kopačica ZAPPATOR 2 10 Kopačica ZAPPATOR 2
11 Kopačica ZAPPATOR 3 11 Kopačica ZAPPATOR 3
12 Kopačica MERITANO 1 12 Kopačica MERITANO 1
13 Kopačica MERITANO 2 13 Kopačica MERITANO 2
14 Kopačica MERITANO 3 14 Kopačica MERITANO 3
15 Kopačica MERITANO 4 15 Kopačica MERITANO 4
16 Kopačica MERITANO 5 16 Kopačica MERITANO 5
17 Kopačica PEGORARO 1 17 Kopačica PEGORARO 1
18 Kopačica PEGORARO 2 18 Kopačica PEGORARO 2
19 Kopačica PEGORARO 3 19 Kopačica PEGORARO 3
20 Kopačica PEGORARO 4 20 Kopačica PEGORARO 4
21 Kopačica 130 cm i 150 cm 1 21 Kopačica 130 cm i 150 cm 1
22 Kopačica 130 cm i 150 cm 2 22 Kopačica 130 cm i 150 cm 2
23 Kopačica 130 cm i 150 cm 3 23 Kopačica 130 cm i 150 cm 3
24 Kopačica 130 cm i 150 cm 4 24 Kopačica 130 cm i 150 cm 4
25 Kopačica 130 cm i 150 cm 5 25 Kopačica 130 cm i 150 cm 5
26 Kopačica 135 cm 1 26 Kopačica 135 cm 1
27 Kopačica 135 cm 2 27 Kopačica 135 cm 2
28 Kopačica 135 cm 3 28 Kopačica 135 cm 3
29 Kopačica 135 cm 4 29 Kopačica 135 cm 4
30 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 1 30 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 1
31 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 2 31 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 2
32 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 3 32 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 3
33 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 4 33 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 4
34 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 5 34 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 5
35 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 6 35 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 6
36 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 7 36 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 7
37 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 8 37 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 8
38 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 9 38 Kopačica OMMAS, RANIERI, FALC 9
39 Kopačica FALC 240 cm 1 39 Kopačica FALC 240 cm 1
40 Kopačica FALC 240 cm 2 40 Kopačica FALC 240 cm 2
41 Kopačica FALC 240 cm 3 41 Kopačica FALC 240 cm 3
42 Kopačica FALC 240 cm 4 42 Kopačica FALC 240 cm 4
43 Kopačica FALC 240 cm 5 43 Kopačica FALC 240 cm 5
44 Kultivator 2,5 m sa oprugama 1 44 Kultivator 2,5 m sa oprugama 1
45 Kultivator 2,5 m sa oprugama 2 45 Kultivator 2,5 m sa oprugama 2
46 Kultivator 2,5 m sa oprugama 3 46 Kultivator 2,5 m sa oprugama 3
47 Kultivator za kukuruz 1 47 Kultivator za kukuruz 1
48 Kultivator za kukuruz 2 48 Kultivator za kukuruz 2
49 Kultivator za kukuruz 3 49 Kultivator za kukuruz 3
50 Kultivator za kukuruz 4 50 Kultivator za kukuruz 4
51 Riper 2,5m 1 51 Riper 2,5m 1
52 Riper 2,5m 2 52 Riper 2,5m 2
53 Riper PEGORARO 2,5m 1 53 Riper PEGORARO 2,5m 1
54 Riper PEGORARO 2,5m 2 54 Riper PEGORARO 2,5m 2
55 Riper PEGORARO 2,5m 3 55 Riper PEGORARO 2,5m 3
56 Riper PEGORARO 2,5m 4 56 Riper PEGORARO 2,5m 4