Nino - Prodaja novih i rabljenih poljoprivrednih strojeva i priključaka

Obrt Nino - Draguzeti 15, 52352 Kanfanar - Tel: + 385 (0) 91 206 2846 - E-mail: nino.radetic06@gmail.com

Nino

Prodaja više modela i dimenzija novih i rabljenih malčera:

Više detalja možete pronaći na Njuškalo trgovini Obrt Nino

 

Roto malčer GEO model: GB 150, GB 180

Rotacioni malčer sa kotačem za među-rednu obradu. Priključak za traktore od 30 ks na dalje.
Prednji kotači za podešavanje visine rada. Zadnji valjak za podešavanje visine rada. Prednja zaštita metalnim lancima. Tri centralna rotora sa plivajućim noževima + bočni disk za među-rednu obradu.

GB 150 - Težina stroja 240 kg
GB 180 - Težina stroja 270 kg

 

Roto malčer GEO model: GB 150 H, GB 180 H

Hidrouličko pomicanje. Rotacioni malčer sa kotačem za unutar-rednu obradu voćnjaka i vinograda. Priključak za traktore za 35 ks na više. Hidraulično pomicanje stroja u desno 30 cm.
Prednji kotači za podešavanje visine rada. Zadnji valjak za podešavanje visine rada. Prednja zaštita metalnim lancima. Tri centralna rotora sa plivajućim noževima + bočni disk za unutar-rednu obradu voćnjaka i vinograda.

GH 150 H - Težina stroja 265 kg
GB 180 H - Težina stroja 285 kg

 

Malčer CORTESE model: K3-180, K3-200, K3-220, K3-250 - Hidro Profesionalni

Hidraulični pomak u stranu. Pogodan za rad na svim ratarskim površinama, višenamjenski malčer za rad i na zapuštenim terenima. Max debljina malčiranja do 10 cm. Dupla presvlaka lima, kontra-noževi za bolje usitnjavanje. Kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Vrata sa stražnje strane za otvaranje za lakši rad i bolju propusnost usitnjene mase. Stražnji valjak podesiv po visini.

 

Malčer CORTESE model: TSC-K2R 160, TSC-K2R 180

Talijanska proizvodnja, rađen po normama za europsko tržište. Hidraulični pomak. Pogodan za rad na svim ratarskim terenima, višenamjenski malčer. Poklopac na otvaranje sa plivajućim šipkama za bolje sakupljanje polegnutih stabljika granja šiblja itd. Max. debljina malčiranja do 7 cm. Dupla presvlaka lima, kontra-noževi za bolje usitnjavanje. Kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Stražnji valjak podesiv u visinu.

 

Malčer CORTESE model: TSC-K2 160, TSC-K2 180, TSC-K2 200 - jača konstrukcija

Hidraulično pomicanje. Talijanska proizvodnja. Rađen po normama za europsko tržište. Može malčirati granje i travu do 7 cm. Za traktore od 40 ks na dalje. 3 remena, dupla presvlaka lima, kontra-noževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Vrata sa stražnje stane za otvaranje za lakši rad i bolju propusnost usitnjene mase. Malčer pogodan za rad na svim ratarskim površinama i zapuštenim terenima.

 

Malčer CORTESE model TSC-K2 150cm, 160cm, 180cm, 200cm – sa diskom

Malčer CORTESE model TSC-K2 sa diskom za unutar rednu obradu voćnjaka i vinograda.
Hidraulično pomicanje u stranu. Talijanska proizvodnja rađen po strogim normama za EU tržište.
Višenamjenski malčer za rad na svim ratarskim površinama za među-rednu obradu voćnjaka, maslinika. Max debljina malčiranja do 7 cm. Vrata odozada za bolju propusnost usitnjene mase. Dupla presvlaka lima, kontra-noževi. Kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Stražnji valjak podesiv po visini.

 

Malčer GEO EFGC 175 – FIKSNI

Malčer pogodan za rad u vočnjacima vrtovima na svim ratarskim površinama. Max debljina malčiranja do 3 cm. Težina300 kg, 28 čekića koji se preklapaju, 4 remena. Za traktore od 35 ks na više. Bočne sanjke podesive u tri visine. Zadnji valjak podesiv u tri visine. Kontra-čekići za bolje usitnjavanje.

 

Malčer GEO AFG 180

Hidraulični nagib gore dolje i lijevo desno. Malčer pogodan za rad na nagnutim terenima (kanali nasipi itd). Težina 640kg. Max debljina malčiranja 4-5 cm. Za traktore od 50 ks na dalje, 14 čekića 3 remena, kontra-noževi, kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Reduktor smješten na vanjsku lijevu stranu malčera, mehanička zaštita u slučaju nailaska na prepreku (ANTI-SHOCK). Bočne sanjke podesive u tri točke. Zadnji valjak podesiv u tri točke.
Hidraulični bočni pomak po horizontali i vertikali. Lanci i guma za zaštitu od ispred i odozada guma za bolju propusnost usitnjene mase.

 

Malčer GEO model DPS 220

Pogodan za rad u vinogradima voćnjacima na svim ratarskim površinama za teže uvjete rada.
Za traktore od 60 ks na više. Težina: 501 kg. Max debljina malčiranja 3-4 cm. 34 čekića koja se preklapaju, 4 remena, kontra-noževi. Kriket u getribi zaštita od preopterećenja. Bočne sanjke podesive u tri visine. Stražnji valjak podesiv u tri visine. Prednja zaštita metalnim lancima. 
Stražnji otvor sa zaštitnom gumom za lakši rad i bolju propusnost usitnjene mase.

 

Malčer GEO DPS radna širina 205 cm

Malčer pogodan za rad u vinogradima vočnjacima na svim ratarskim površinama za teže uvjete rada. Max debljina malčiranja 3-4 cm. Za traktore od 40 – 60 ks. Težina 355. 32 čekića koja se preklapaju, 4 remena. Kriket u getribi, zaštita od preopterećenja. Bočne sanjke podesive u tri visine. Zadnji valjak podesiv u tri visine. Prednja zaštita metalnim lancima. Stražnji otvor sa zaštitnom gumom za lakši rad i bolju propusnost usitnjene mase.

 

Rabljeni malčeri

 

Malčer FL 120

Sa spremnikom za skupljanje usitnjene mase, hidraulično kopanje.

 

Rotori za malčer GEO

 

Malčer sa dva rotora G2 – 150, G2 - 180

Hidraulično pomicanje

  

Malčer GEO model: EFM 115, EFM 125, EFM 145, EFM 155

Ručno pomicanje sa čekićima.

 

Roto malčer GEO model DM 150, DM 180

    

Malčer GEO model DP 220. Hidraulično pomicanje

 

Roto malčer GEO model DM 120

 

Roto malčer GEO model SLO 160-230

Hidraulično izvlačenje, može raditi u poziciji od 160 cm do 230 cm.
Težina 580 kg, jaka konstrukcija.

  

Malčer GEO model EFGC 105

 

Malčer GEO model DPS 125

 

Malčer GEO model DP 205, hidraulični pomak

 

Malčer GEO model AGE 165

Reduktor sa vanjske strane, hidraulični nagib gore, dolje i lijevo desno. Sa kardanom.

 

Roto malčer GEO sa kotačem za unutar rednu obradu voćnjaka i vinograda

Malčer GEO model GB 150, 240 kg
Malčer GEO model GB 150 H, 266 kg hidro pomak

Malčer GEO model GB 180, 270 kg
Malčer GEO model GB 180 H, 286 kg hidro pomak

 

Malčer GEO AGF 140, bočni reduktor

Hidraulični nagib gore, dolje i lijevo desno. Sa kardanom.

 

Malčer GEO model DP-155, hidraulično pomicanje

 

Malčer na ruci GEO AGE 125 cm, 145 cm i 165 cm

Reduktor sa vanjske strane. Hidraulični nagib gore, dolje i lijevo desno. Sa kardanom.

 

Traktorski malčer GEO 180

Sa hidrauličnim pomakom. Kopčanje na prednju i stražnju stranu.

  

Malčer Cortese model CDA/L 140 cm, CDA/L 160 cm na ruci

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može raditi pod nagibima od -65 i +90. Može malčirati granje i travu do 7 cm debljine. Ima 3 remena. Dupla presvlaka lima, kontra-noževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje, valjak, skije. U cijeni uračunat i kardan.

 

Malčer Cortese model CDA 160 cm na ruci

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može raditi pod nagibima od -65 i +90. Može malčirati granje i travu do 10 cm debljine. Ima 4 remena. Dupla presvlaka lima, kontranoževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje, valjak, skije. U cijeni uračunat i kardan.

 

Malčer CORTESE model TSC-K2R

Profesionalni, talijanske proizvodnje. Rađen po normama za europsko tržište. Može malčirati granje i travu do 7 cm debljine. Dupla presvlaka lima, kontra-noževi na bubnju. Vrata odozada na otvaranje sa šipkama za bolje usitnjavanje odsječenih grana. Hidraulični pomak.
Dimenzije: TSC-K2R 120 cm, TSC-K2R 140 cm, TSC-K2R 150 cm, TSC-K2R 160 cm, TSC-K2R 180 cm, TSC-K2R 200 cm.

 

Malčer CORTESE model TSC-K3 250

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može malčirati granje, travu do 10 cm debljine. Ima 4 remena dupla presvlaka lima, kontra-noževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje. Valjak. Talijanska proizvodnja.

   

Malčer GEO 165 cm

 

Malčer Cortese model: CDA 180 cm, CDA 200 cm CDA 220 cm na ruci

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može raditi pod nagibima od -65 i +90. Može malčirati granje i travu do 10 cm debljine. Ima 4 remena. Dupla presvlaka lima, kontranoževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje, valjak, skije. U cijeni uračunat i kardan.

 

Malčer Cortese model TSC-K2 160 cm, 180 cm, 200 cm

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može malčirati granje i travu do 7 cm debljine. Ima 3 remena. Dupla presvlaka lima, kontranoževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje, valjak.

 

Malčer Cortese model: TSC-K3 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, radi do 10 cm debljine

Profesionalni, rađen po normama za europsko tržište. Može malčirati granje i travu do 10 cm debljine. Ima 4 remena. Dupla presvlaka lima, kontranoževi na bubnju za bolje usitnjavanje. Vrata odozada na otvaranje, valjak.

   

Malčer CORTESE sa kardanom i hidraulični pomakom

Model CDA/L 140 cm, 160 cm i 180 cm, može raditi iza traktora i bočno pod -60 i +90 stupnjeva.

 

Malčer GEO AGF 160 cm, 590 kg

 

Traktorski malčer GEO 145 cm i 155 cm

 

Rabljeni malčer traktorski sa pomakom i nagibom 125 cm, 145 cm, 165 cm

 

Traktorski malčer sa hidrauličnim pomakom 175 cm

 

Malčer GEO model 175 cm sa hidro pomakom

 

Malčer CORTESE sa pomakom i nagibom

Model CDA 160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, profesionalni

 

Malčer CORTESE sa hidro pomakom 160 cm, 180 cm, 200 cm profesionalni

 

Traktorski malčer sa hidrauličnim pomakom, kopčanje na prednju i zadnju stranu

Malčer AG140 (440 kg), Malčer AG160 (500 kg), Malčer AG200 (560 kg), Malčer AG220 (580 kg)

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.